Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2012

pesymistycznie
Płakała, wciąż płakała. 
Płakała tak długo, że wypłakała swoją duszę. I nie miała już po co żyć. Ciało bez duszy jest zbędne, więc oddała je innym. A oni je zniszczyli i istniała już tylko jako nic.
— moje, grudniowe
Reposted fromcoldworld coldworld
pesymistycznie
8486 27ed
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vianatalina natalina
pesymistycznie
jestem kobietą - kocham frajerów.
Reposted frommefir mefir vianatalina natalina
pesymistycznie
zawsze jest troche prawdy w każdym "żartowałem", trochę wiedzy w każdym "nie wiem", trochę emocji w każdym "nic mnie to nie obchodzi", i trochę bólu w każdym "u mnie w porządku".
Reposted from404nolove 404nolove vianatalina natalina
pesymistycznie
0785 e68d 420
pesymistycznie
pesymistycznie
Chcę cię zaczarować. (...) Wdmuchać ci do ust wieczność .
— "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromgoniewicz goniewicz vianatalina natalina
pesymistycznie

Jeśli ma urodziny – zadzwoń o 24 i powiedz coś co zapamięta na długo.

Jeśli patrzy ci w oczy -  patrz tak długo aż sama odwróci wzrok.

Jeśli widzisz ją płaczącą – przytul ją mocno i nic nie mów.

Jeśli mówi że cię lubi – lubi cię bardziej niż myślisz.

Jeśli jest jej zimno i drży – daj jej swoją kurtkę.

Jeśli mówi że jest w porządku – nie wierz jej.

Jeśli cię ignoruje – daj jej swoją uwagę.

Jeśli patrzy na twoje usta – pocałuj ją.

Jeśli cię bije – chwyć i nie puszczaj.

Jeśli jest cicha – pytaj co się stało.

Jeśli się boi – ochroń ją.

Jeśli ją kochasz z całego serca – powiedz jej to.

Reposted fromkajka kajka vianatalina natalina
pesymistycznie
4302 ec40 420
Reposted fromalicce alicce vianatalina natalina
pesymistycznie
pesymistycznie
5558 545e 420
Reposted fromkarora karora vianatalina natalina
pesymistycznie
4788 dc89 420
Reposted fromnylonred nylonred vianatalina natalina
pesymistycznie
7566 2d69 420
Reposted frommonikje monikje vianatalina natalina
pesymistycznie
jesteśmy kobietami. nasze wybory nigdy nie są łatwe.
pesymistycznie
pesymistycznie
Twój stosunek do samej siebie decyduje o tym, jak widzi cię mężczyzna.
— "Why Men Love Bitches"
pesymistycznie
Za niedługo koniec roku. Znów będzie trzeba spełnić swoją powinność i dokonać kalkulacji prób i błędów.
— z życia wzięte
pesymistycznie
Nieważne, co mówili. Byłeś ważniejszy od słów.
Reposted frommemoriiies memoriiies vianatalina natalina
pesymistycznie
0184 31bf 420
"Wszystko nam się śni. Ja tobie, a Ty mi. Wcale nie ma nas. Nie dziejemy się."

HEY - FOTOGRAFIA
Reposted fromlugola lugola vianatalina natalina
pesymistycznie
6259 ce78 420
Reposted fromsiseniorita siseniorita vianatalina natalina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl